Organising Committees

Card image cap

Organising Chairperson

Prof. Lokesh Kashyap

Head of Department

Card image cap

Organising Secretary

Prof. Anjolie Chhabra

Card image cap

Co-Organising Secretary

Dr. Bikash Ranjan Ray

Card image cap

Co-Organising Secretary

Dr. Debesh Bhoi

Card image cap

Hospitality Coordinator

Dr. Sachin Kumar

Card image cap

Hospitality Coordinator

Dr. T. Nageshwara Rao

Card image cap

Workshop coordinator

Dr. Heena Garg

Card image cap

Workshop coordinator

Dr. Amit Kumar

Card image cap

Workshop coordinator

Dr. Neha Pangasa

Executive Committee

 • Dr. Puneet Khanna
 • Dr. Rahul K Anand
 • Dr. Shailendra Kumar
 • Dr. Souvik Maitra
 • Dr. Akhil Kant Singh
 • Dr. Rakesh Kumar
 • Dr. Nishant Patel
 • Dr. Abhishek. N
 • Dr. Ajisha Aravindan
 • Dr. Vineeta Venkateswaran
 • Dr. Christopher Dass
 • Dr. Shreya Bharat Shah
 • Dr. Anju Gupta
 • Dr. Sulagna Bhattacharjee
 • Dr. Parin Lalwani
 • Dr. Kelika Prakash
 • Dr. Mrityunjay Kumar
 • Dr. Dhruv Jain
 • Dr. Sana Yasmin Hussain
 • Dr. Priyankar Kumar Dutta
 • Dr. Savitri H.G
 • Dr. Ram Singh
 • Dr. Sneha Singh

Scientific Advisors

 • Prof. Ganga Prasad
 • Prof. V.K Mohan
 • Prof. Vimi Rewari
 • Prof. V. Darlong
 • Prof. Jyotsna Punj
 • Prof. R.K Pandey
 • Prof. Rashmi Ramachandran